067-6639333 9:00 - 18:00

Умови згоди

Договір-оферта інтернет-магазину

Інтернет-магазин "Aqua Exotic" (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець) про наступне:


Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити і прийняти замовлені в інтернет-магазині Aqua Exotic товари (далі ТОВАР).


Стаття 2. Момент укладання договору.

2.1. Текст даного ДОГОВОРУ є публічною офертою.

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора, є беззаперечним прийняттям даного ДОГОВОРУ, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з Aqua Exotic в договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ здійснюється шляхом замовлення Покупцем в інтернет-магазині www.aquaexotic.com.ua


Стаття 3. Характеристики ТОВАРУ.

3.1. У зв'язку з різними технічними характеристиками моніторів колір ТОВАРУ може відрізнятися від представленого на сайті.

3.2. Характеристики і зовнішній вигляд ТОВАРУ можуть відрізнятися від описаних на сайті.


Стаття 4. Ціна і порядок проведення оплати ТОВАРУ.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в грн. Гривня. Ціна за одиницю товару.

4.2. Оплата Товару за умовами цього Договору може здійснюватися:

  • оплатою онлайн (онлайн-оплата WayForPay).
  • передоплата на розрахунковий рахунок ПриватБанку або Монобанку (відправляємо автоматичний лист з реквізитами для оплати замовлення на адресу електронної пошти, яку було вказано ПОКУПЦЕМ при оформленні замовлення).

4.3. При безготівковій формі оплати обов'язок покупця щодо сплати ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів в розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на реквізити Продавця.

4.4. При безготівковій формі оплати прострочення сплати Покупцем ціни ТОВАРУ на термін понад 2 (двох) днів є істотним порушенням цього договору. В цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ вправі в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це покупця.

4.5. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЕВІ за цінами, найменуванню, в кількості, що відповідає рахунку, оплаченому Покупцем.


Стаття 5. Доставка ТОВАРУ.

5.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється за адресою і в терміни, узгоджені Покупцем і менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ.


Стаття 6. Права та обов'язки сторін.

6.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:

6.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам.

6.1.2. Передати товар ПОКУПЦЕВІ відповідно до підтвердженого замовлення в термін, в кількості і в асортименті, узгодженому Сторонами.

6.1.3. Належним чином виконувати всі інші обов'язки, встановлені цим Договором.

6.1.4. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати справжній ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладення.

6.2. Покупець зобов'язується:

6.2.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина (https://www.aquaexotic.com.ua/).

6.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) і реквізити для доставки ТОВАРУ.

6.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР в зазначені в цьому ДОГОВОРІ терміни.


Стаття 7. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо Покупцем вказано неправильну адресу доставки.

7.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування покупця про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправдані.

7.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по доставці ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

7.5. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а так само підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

7.6. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ, вирішуються шляхом переговорів.


Стаття 8. Повернення і обмін товару.

8.1. Замовлення обміну та поверненню не підлягають.


Стаття 9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по ДОГОВОРУ на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами по справжньому ДОГОВОРУ. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т. П.), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.


Стаття 10. Дія Договору, інші умови

10.1. Справжній Договір діє з моменту його укладення, і закінчується при повному виконанні зобов'язань Сторонами.

10.2. Справжній Договір є Договором приєднання. Справжній Договір вважається укладеним з моменту підтвердження ПРОДАВЦЕМ Замовлення покупця на купівлю-продаж Товару по справжньому ДОГОВОРУ.

10.3. Умови цього Договору, розміщені на сайті Aqua Exotic за посиланням https://www.aquaexotic.com.ua, є публічною офертою. Оформляючи Замовлення на купівлю-продаж Товару по справжньому ДОГОВОРУ, ПОКУПЕЦЬ беззастережно приймає всі умови, що містяться в оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без винятків).

10.4. Справжній Договір може бути достроково припинений з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

10.5. Сторони погоджуються, що всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі, з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною, припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням цього Договору, включаючи і ті з них , які не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються цим Договором та положеннями Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», іншими нормативно-правовими актами.

10.6. Вся інформація, розміщена на інтернет-сайті https://www.aquaexotic.com.ua, є власністю продавця.


Стаття 13. Реквізити інтернет магазину.

ТМ "Aqua Exotic"

ФОП Новосад О. І.

ІПН 3011725210

Адреса: Одеса, вул. Єврейська, буд. 5

Тел. 067-6639333

e-mail: admin@aquaexotic.com.ua

card-mastercard card-visa